AAC
ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า อย่างถูกต้องเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ที่ใช้แล้ว อย่างถูกต้องเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ง่ายต่อการเก็บขน การกำจัด และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ 

ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า อย่างถูกต้องเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

วันที่ 19-10-2021 (อ่าน 387 ครั้ง)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com