AAC
ประกาศกำหนดให้พื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยและตัดส่งให้กับโรงงานน้ำตาลเป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้มีการจุดไฟเผาไร่อ้อยอย่างเด็ดขาด

ประกาศกำหนดให้พื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยและตัดส่งให้กับโรงงานน้ำตาลเป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้มีการจุดไฟเผาไร่อ้อยอย่างเด็ดขาด ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อันเกิดจากการเผาอ้อย พ.ศ. 2565

ประกาศกำหนดให้พื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยและตัดส่งให้กับโรงงานน้ำตาลเป็นพื้นที่ควบคุม ห้ามไม่ให้มีการจุดไฟเผาไร่อ้อยอย่างเด็ดขาด

วันที่ 20-02-2023 (อ่าน 20 ครั้ง)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com