AAC
รายงานคุณภาพอากาศประจำวัน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10 ได้รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีคุณภาพอากาศในระดับ ปานกลาง

รายงานคุณภาพอากาศประจำวัน

วันที่ 06-02-2023 (อ่าน 34 ครั้ง)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com