AAC
ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

วันที่ 03-08-2022 (อ่าน 31 ครั้ง)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com