AAC
เทศบาลตำบลภูเวียง ขอเชิญทุกท่านช่วยกันลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก เพื่อลดขยะพลาสติกซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายเองได้ยาก ใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายหมด ทำให้ปัจจุบั

เทศบาลตำบลภูเวียง ขอเชิญทุกท่านช่วยกันลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก เพื่อลดขยะพลาสติกซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายเองได้ยาก ใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายหมด ทำให้ปัจจุบันขยะพลาสติกจึงมีมากกองเป็นภูเขา  มาช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ไร้มลพิษช่วยกันคนละเล็กละน้อย  ถึงจะลดน้อย แต่ก็ลดนะ.....smiley

เทศบาลตำบลภูเวียง ขอเชิญทุกท่านช่วยกันลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก เพื่อลดขยะพลาสติกซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายเองได้ยาก ใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายหมด ทำให้ปัจจุบั

วันที่ 06-05-2022 (อ่าน 171 ครั้ง)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com