AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 89 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 507 คน
เดือนนี้ 160 คน, ปีนี้ 21,635 คน,
รวม 92,703 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม 11 พฤษภาคม 2566 การประชาคมบ้านภูเวียง หมู่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง
11 พฤษภาคม 2566 นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง บ้านภูเวียง หมู่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 19-05-2023

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com