AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 114 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 532 คน
เดือนนี้ 185 คน, ปีนี้ 21,660 คน,
รวม 92,728 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม 27 เมษายน 2566 นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญการตรวจคัดกรองมะ
27 เมษายน 2566 นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยใช้แอพพลิเคชั่น BSE (Breast Screening Examination) ซึ่งโรงพยาบาลภูเวียง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับพื้นที่เทศบาลตำบลภูเวียง จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยใช้แอพพลิเคชั่น BSE (Breast Screening Examination) ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงเพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลภูเวียงทุกคน มีความรู้และศักยภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ไปสอนให้แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบของตนเองใช้แอพพลิเคชั่นBSEได้อย่างถูกต้องต่อไป
วันที่ : 27-04-2023

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com