AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 109 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 527 คน
เดือนนี้ 180 คน, ปีนี้ 21,655 คน,
รวม 92,723 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลภูเวียงตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง
26 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลภูเวียง โดย นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง โดยได้มอบหมายภารกิจให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาตลาดด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ณ ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารภายในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยได้ดำเนินการสุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดสดเทศบาล เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ด้วยชุดตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา และสารฟอร์มาลิน เป็นต้น
วันที่ : 27-04-2023

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com