AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 105 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 523 คน
เดือนนี้ 176 คน, ปีนี้ 21,651 คน,
รวม 92,719 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
26 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลภูเวียง โดย นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากพายุฤดูร้อน โดยได้มอบเงินช่วยเหลือด้านการดำรงชีพให้กับผู้ประสบวาตภัยกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ครัวเรือน โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลภูเวียง เข้าร่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลภูเวียง
วันที่ : 27-04-2023

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com