AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 35 คน, เมื่อวาน 97 คน,
สัปดาห์นี้ 605 คน
เดือนนี้ 3,358 คน, ปีนี้ 11,795 คน,
รวม 82,863 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม การจัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (กิจกรรม 5 ส)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลภูเวียง โดย นายฉิน  วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (กิจกรรม 5 ส) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานเทศบาลมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร


วันที่ : 24-02-2023

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com