AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 42 คน, เมื่อวาน 97 คน,
สัปดาห์นี้ 612 คน
เดือนนี้ 3,365 คน, ปีนี้ 11,802 คน,
รวม 82,870 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)

 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI) ในวันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งวัตถประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารของเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


วันที่ : 09-02-2023

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com