AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 130 คน, เมื่อวาน 94 คน,
สัปดาห์นี้ 781 คน
เดือนนี้ 3,727 คน, ปีนี้ 3,727 คน,
รวม 74,795 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน และครัวเรือนต้นแบบ

วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน และครัวเรือนต้นแบบ โดยจัดอบรมให้ความรู้ครัวเรือนต้นแบบในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการ จัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ : 24-01-2023

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com