AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 116 คน, เมื่อวาน 94 คน,
สัปดาห์นี้ 767 คน
เดือนนี้ 3,713 คน, ปีนี้ 3,713 คน,
รวม 74,781 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
ภาพกิจกรรม กิจกรรมกองทุนขยะบุญ ตามโครงการจัดการขยะที่ต้นทางครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

 วันที่ 1-2  ธันวาคม พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ได้ออกรับบริจาคขยะ  ตามกิจกรรมกองทุนขยะบุญ   โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนนำขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไปประเภทถุงพลาสติก กล่องนม ถุงผลิตภัณฑ์ซักล้าง มาร่วมบริจาคกับทางเทศบาลตำบลภูเวียง โดยรายได้ทั้งหมดจะนำมาดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน โดยกระตุ้นให้มีการลด คัดแยกขยะ รวมทั้งการนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ


วันที่ : 08-12-2022

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com