AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 146 คน, เมื่อวาน 95 คน,
สัปดาห์นี้ 694 คน
เดือนนี้ 4,201 คน, ปีนี้ 40,284 คน,
รวม 66,156 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน
ภาพกิจกรรม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สระน้ำฝายหลวงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

           ประเพณีวันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือเดือนยี่ (เดือนที่ 2) ตามปฏิทินจันทรคติหรือเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสุริยคติ เทศกาลลอยกระทงถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่มีตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเรียกกันว่า งานลอยพระประทีปหรือลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วงได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม เชื่อกันว่าการลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศนั้นกระทำเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมหานที ประเทศอินเดีย ซึ่งปัจจุบันประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแต่ต่างกันไป ในวันลอยกระทงผู้คนจะพากันทำ “กระทง” จากวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียนและนิยมตัดเล็บ เส้นผมหรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำ เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาพระแม่คงคารวมถึงการขอขมาลาโทษที่ตนได้กระทำล่วงเกินลงไป การลอยกระทงมีความเชื่อว่าเป็นการลอยเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ โศกเศร้าและความหมองหม่นของตนให้ลอยหายไปในแม่น้ำพร้อมกับกระทงด้วย

          ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ได้มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน เป็นประเพณีที่ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานไม่ให้วัฒนธรรมและค่านิยมที่ผิดจารีตประเพณี ทำให้อนุชนรุ่นหลังลืมรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย การสืบสานวัฒนธรรมไทย สำหรับในพื้นที่ที่ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงจะควบคู่ไปด้วยการประกวดนางนพมาศหรือหนูน้อยนพมาศ เพื่อเป็นการระลึกถึงนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้นในอดีตเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบต่อไป รวมถึงการประดิษฐ์กระทงและการระลึกถึงคุณค่าของแม่น้ำลำธาร

          เทศบาลตำบลภูเวียง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและแฝงด้วยคำสอน ปรัชญาการดำรงชีวิตของคนไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งควรแก่การดำรงรักษาและส่งเสริมให้แพร่หลายเพื่อให้เกิดความหวงแหนและรักษาให้คงอยู่สืบต่อไปพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่าง ๆ  จึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็ก คนวัยรุ่น หนุ่มสาว ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด จะมีทั้งผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาวและเด็ก ซึ่งคาดหวังได้ว่าประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจะสืบทอดต่อไปอีกยาวนาน ชุมชน ประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพราะเป็นจารีตประเพณีที่ดีงามที่คนในชุมชนต้องช่วยกันสืบทอดและรักษาไว้ให้คู่กับชาวพุทธศาสนิกชนตลอดไป


วันที่ : 24-11-2022

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com