AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 164 คน, เมื่อวาน 95 คน,
สัปดาห์นี้ 712 คน
เดือนนี้ 4,219 คน, ปีนี้ 40,302 คน,
รวม 66,174 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน
ภาพกิจกรรม กิจกกรมสำรวจและติดตามผลถังขยะเปียดลดโลกร้อน

วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลภูเวียง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ร่วมกันให้ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนโดยการนำเศษอาหาร เศษผัก ในครัวนำมาเทลงในถังที่จัดเตรียม นอกจากช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ลงแล้ว ยังช่วยในการลดโลกร้อนได้อีกด้วย  และสำรวจติดตามผลพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชน 


วันที่ : 23-11-2022

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com