AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 160 คน, เมื่อวาน 95 คน,
สัปดาห์นี้ 708 คน
เดือนนี้ 4,215 คน, ปีนี้ 40,298 คน,
รวม 66,170 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน
ภาพกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ครั้งที่ 2 โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูเวียง ในวันที่ 22-23 กันยายน 2565 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างทั่วถึง  เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน และประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดจากสุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


วันที่ : 26-09-2022

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com