AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 157 คน, เมื่อวาน 95 คน,
สัปดาห์นี้ 705 คน
เดือนนี้ 4,212 คน, ปีนี้ 40,295 คน,
รวม 66,167 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน
ภาพกิจกรรม สำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

  วันที่ 15 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลภูเวียง หมู่ที่ 4  ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้และกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก   โรคไวรัสซิก้า  โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  ณ บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ด้วยมาตรการ  3 เก็บ 3 โรค  ดังนี้                     
1.เก็บบ้าน ดูแล เก็บวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาดบ้านให้ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท    
2.เก็บขยะ เก็บเศษภาชนะที่แตกหัก กระถางต้นไม้ที่ไม่ใช้แล้ว  แก้ว พลาสติก เพื่อไม่ให้น้ำขัง เมื่อฝนตกยุงจะได้ไม่มาวางไข่    
3.เก็บน้ำ เก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ ในโอ่ง ถัง ให้ปิดฝามิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันยุงวางไข่ 
          และร่วมให้ความรู้การป้องกัน ดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เป็นไข้เลือดออกหรือหากเป็นไข้เลือดออกให้แจ้ง
อสม.ทันที เพื่อควบคุมป้องกันโรคโดยเร็ว


วันที่ : 26-09-2022

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com