AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 183 คน, เมื่อวาน 229 คน,
สัปดาห์นี้ 1,060 คน
เดือนนี้ 3,722 คน, ปีนี้ 30,620 คน,
รวม 56,492 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน
ภาพกิจกรรม กิจกรรมการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลภูเวียง ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดและท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551  ในการรักษาความสะอาดตลาดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ประจำเดือน สิงหาคม 2565


วันที่ : 23-08-2022

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com