AAC

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 165 คน, เมื่อวาน 229 คน,
สัปดาห์นี้ 1,042 คน
เดือนนี้ 3,704 คน, ปีนี้ 30,602 คน,
รวม 56,474 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน
ภาพกิจกรรม โครงการกำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลภูเวียงร่วมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลภูเวียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวบ้านภูเวียงทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) บริเวณโดยรอบ เก็บกวาดเศษใบไม้ ขยะ คว่ำเศษภาชนะต่างๆ ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อลดการเพิ่มของลูกน้ำยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงเป็นพาหะ ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เห็นความเข้มแข็ง สามัคคี ของชุมชนและเทศบาลทำให้ชุมชนเข้มแข็งนำไปสู่การป้องกันโรคที่ยั่งยืน


วันที่ : 11-08-2022

ภาพกิจกรรม :

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com