AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 142 คน, เมื่อวาน 94 คน,
สัปดาห์นี้ 793 คน
เดือนนี้ 3,739 คน, ปีนี้ 3,739 คน,
รวม 74,807 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

:: กองคลัง ::

:: เทศบาลตําบลภูเวียง ::


นางสาวอิสรีย์ จิรวงศ์ธนาสร
ผู้อํานวยการกองคลัง

............ว่าง..............
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)นางสาววนิดา คำภาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.........ว่าง.......
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนายชิราวุธ ลุงนาม
เจ้าพนักงานพัสดุ.......ว่าง.......
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com