AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 91 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 509 คน
เดือนนี้ 162 คน, ปีนี้ 21,637 คน,
รวม 92,705 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
:: สำนักปลัด :
เทศบาลตําบลภูเวียง
นางสาวชื่นกมล คงทัน
หัวหน้าสำนักปลัด
  (โทร : 061-3596536)
 
จ่าเอกวีรสรร ทองดี ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ ศิริไชยจำนงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(โทร : 0-4329-1208)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(โทร : 0-4329-1208)
 
นางพรมวรรณ มูลธิยะ นางสาวสุราวัลย์ มีพรหม นางสาววรรณิภา รักษา ........ว่าง....... นางศิริวรรณ คารแย้ม
เจ้าพนักงานธรุการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายชีวัน ไฮดำ นายวีรยุทธ เทาดี นายสหภาพ โบราณมูล นายประพันธ์ คงยัง นายปราโมทย์ นาไต้
นักพัฒนาชุมชน นักสันทนาการ นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานเทศกิจ
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com