AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 163 คน, เมื่อวาน 229 คน,
สัปดาห์นี้ 1,040 คน
เดือนนี้ 3,702 คน, ปีนี้ 30,600 คน,
รวม 56,472 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน

:: สำนักงานปลัด ::
:: เทศบาลตําบลภูเวียง ::

นายสุเชฏฐ์ คันธา
หัวหน้าสำนักปลัดจ่าเอกวีรสรร ทองดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการว่าที่ ร.ต.จำนง ศิริไชยจำนงค์
หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวสุราวัลย์ มีพรหม
นักทรัพยากรรบุคคลนางศิริวรรณ คารแย้ม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรนายชีวัน ไฮดำ
นักพัฒนาชุมชนนายสหภาพ โบราณมูล
นักวิชาการศึกษานางสาวสุนทรีลักษณ์ อูปนวล
นักสันทนาการนางศิริประภา ประสมบุญ
นิติกรนางพรมวรรณ มูลธิยะ
เจ้าพนักงานธรุการนายปราโมทย์ นาไต้
เจ้าพนักงานเทศกิจนายประพันธ์ คงยัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com