AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 117 คน, เมื่อวาน 94 คน,
สัปดาห์นี้ 768 คน
เดือนนี้ 3,714 คน, ปีนี้ 3,714 คน,
รวม 74,782 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน
:: สำนักปลัด :
เทศบาลตําบลภูเวียง
......ว่าง.........
หัวหน้าสำนักปลัด
  (โทร.............)
 
จ่าเอกวีรสรร ทองดี ว่าที่ ร.ต.จำนง ศิริไชยจำนงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
นางพรมวรรณ มูลธิยะ นางสาวสุราวัลย์ มีพรหม นางสาววรรณิภา รักษา ........ว่าง....... นางศิริวรรณ คารแย้ม
เจ้าพนักงานธรุการ นักทรัพยากรรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายชีวัน ไฮดำ ........ว่าง....... นายสหภาพ โบราณมูล นายประพันธ์ คงยัง นายปราโมทย์ นาไต้
นักพัฒนาชุมชน นักสันทนาการ นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานเทศกิจ
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com