AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 179 คน, เมื่อวาน 229 คน,
สัปดาห์นี้ 1,056 คน
เดือนนี้ 3,718 คน, ปีนี้ 30,616 คน,
รวม 56,488 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน

:: หัวหน้าส่วนราชการ ::
:: เทศบาลตําบลภูเวียง ::


นายวันชนะ ทวนวิเศษกุล
ปลัดเทศบาลตําบลภูเวียง
(โทร : 093-3290312)

.............................


รองปลัดเทศบาลตําบลภูเวียง
(โทร : ................)นายสุเชฏฐ์ คันธา
หัวหน้าสํานักปลัด
(โทร : 081-8729417)นางสาวอิสรีย์ จิรวงศ์ธนาสร
ผู้อํานวยการกองคลัง
(โทร : 098-8264935)....................
ผู้อำนวยการกองช่างนางสาววิไล ปากเมย
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
(โทร : 095-9868470)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com