AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 186 คน, เมื่อวาน 229 คน,
สัปดาห์นี้ 1,063 คน
เดือนนี้ 3,725 คน, ปีนี้ 30,623 คน,
รวม 56,495 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน

:: ผู้บริหาร ::
เทศบาลตำบลภูเวียง

นายฉิน วรปัญญาสถิต
นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง
(โทร 081-7693668)

นายทวี ศรีภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง
(โทร : 081-5740799)

นายคงเดช แช่มภุชา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง
(โทร : 081-9212192)

น.ส.ทิพาพรรณ วรปัญญาสถิต
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง
(โทร : 081-8729032)

นายเกรียงศักดิ์ พลจอหอ
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง
(โทร : 081-7175659)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com