AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 101 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 519 คน
เดือนนี้ 172 คน, ปีนี้ 21,647 คน,
รวม 92,715 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

:: ผู้บริหาร ::
เทศบาลตำบลภูเวียง

นายฉิน วรปัญญาสถิต
นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง
(โทร 081-7693668)

นายทวี ศรีภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง
(โทร : 081-5740799)

นายคงเดช แช่มภุชา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง
(โทร : 081-9212192)

น.ส.ทิพาพรรณ วรปัญญาสถิต
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง
(โทร : 081-8729032)

นายเกรียงศักดิ์ พลจอหอ
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง
(โทร : 081-7175659)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com