AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 104 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 522 คน
เดือนนี้ 175 คน, ปีนี้ 21,650 คน,
รวม 92,718 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

:: ตรวจสอบภายใน ::

:: เทศบาลตําบลภูเวียง ::


นายธงชัย มะทะฤทธิ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลภูเวียง
(โทร : 095-2824047)

นางสาววรรณิภา รักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(โทร : 0-4329-1208)

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com