AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 157 คน, เมื่อวาน 229 คน,
สัปดาห์นี้ 1,034 คน
เดือนนี้ 3,696 คน, ปีนี้ 30,594 คน,
รวม 56,466 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน

:: สภาเทศบาลตําบลภูเวียง ::


นายประสิทธิ์ เคนวัน
ประธานสภาเทศบาลตําบลภูเวียงนางสุนีย์ นุชนารถ
รองประธานสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นายวิธวัช ศรีสุระพล
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 1

นายภัทศา นันทิยเภรี
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 1

นายธนธรรม มหานาม
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 1

นายอรรณพ สิมมาคำ
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 1

นางวิลาวรรณ ภูมาศ
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 1

นายพงศ์พัฒน์ จิตนาเรียง
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 2

นายสมชัย ขามรัตน์
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 2

นายคำสันติ์ สิงห์สำราญ
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 2

นางสาวพวงเพ็ญ นันทิยเภรี
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 2

นายณรงค์ พานโน
สมาชิกสภา ทต.ภูเวียง เขต 2

นายวันชนะ ทวนวิเศษกุล
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com