AAC
การเงิน-การคลัง


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 96 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 514 คน
เดือนนี้ 167 คน, ปีนี้ 21,642 คน,
รวม 92,710 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

ช่องทาง E-Service

ช่องทางการแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง


      ในการแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย หากพบไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้อง หรือชำรุดเสียหาย สามารถแจ้งซ่อมแซมผ่านช่องทาง Online เพื่อแจ้งเหตุไฟฟ้า ส่องสว่างขัดข้องและชำรุดเสียหาย โดยการแสกน คิวอาร์โค้ด แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้องชำรุด เสียหาย แล้วทำการกรอกข้อมูลตามแบบเสร็จแล้วกดส่งหลังจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.ภูเวียง
      เมื่อเจ้าหน้าสำนักงานกองช่าง ทต.ภูเวียง ได้รับเรื่องจากระบบแล้วก็จะดำเนินการเบิกอุปกรณ์ เพื่อออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้อง ชำรุด เสียหาย ทันที่โดยที่ท่านไม่ต้องเข้ามาเขียน คำร้อง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียงก็ได้ โดยมีรายละเอียด สแกน QR Code ตามข้างล่างนี้
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com