AAC
การเงิน-การคลัง


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 158 คน, เมื่อวาน 229 คน,
สัปดาห์นี้ 1,035 คน
เดือนนี้ 3,697 คน, ปีนี้ 30,595 คน,
รวม 56,467 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวการจราจรถนนมิ่งเมือง อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรถนนมิ่งเมือง อ่านต่อ คลิกที่นี่
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวการจราจร คสล. ถนนส.ภาสะฐิติ ด้านทิศใต้ อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ คลิกที่นี่
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ผ.ด. 5) อ่านต่อ คลิกที่นี่
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง เทศบาลตำบลภูเวียง (แบบ ผด. 1) อ่านต่อ คลิกที่นี่
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ผ.ด. 2) อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านต่อ คลิกที่นี่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ คลิกที่นี่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 อ่านต่อ คลิกที่นี่
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com