AAC
การเงิน-การคลัง


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 87 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 505 คน
เดือนนี้ 158 คน, ปีนี้ 21,633 คน,
รวม 92,701 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 30-05-23 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น หมู่ที่1 ถึง หมู่ที่4 ตำบลภูเวียง จำนวน ๑๕ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๓๖๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 23-11-22 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนวัฎจักรด้านทิศตะวันออก จากแยกทางหลวงภูเวียง กุดฉิม ถึง แยกศรีภูเวียง เมื่อวันที่ 23-11-22 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น หมู่ที่1 ถึง หมู่ที่4 ตำบลภูเวียง จำนวน 15 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,362 ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 09-11-22 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศแผนการจัดหาซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิว คสล. ถนนวัฏจักรด้านทิศตะวันออก จากแยกทางเหลวงภูเวียง - กุกฉิมแยกถนนศรีภูเวียง เมื่อวันที่ 30-09-22 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เมื่อวันที่ 22-09-22 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวการจราจรถนนมิ่งเมือง เมื่อวันที่ 09-08-22 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรถนนมิ่งเมือง เมื่อวันที่ 09-08-22 อ่านต่อ คลิกที่นี่
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวการจราจร คสล. ถนนส.ภาสะฐิติ ด้านทิศใต้ เมื่อวันที่ 02-08-22 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 18-03-22 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11-06-21 อ่านต่อ คลิกที่นี่
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ผ.ด. 5) เมื่อวันที่ 01-05-21 อ่านต่อ คลิกที่นี่
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง เทศบาลตำบลภูเวียง (แบบ ผด. 1) เมื่อวันที่ 01-05-21 อ่านต่อ คลิกที่นี่
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ผ.ด. 2) เมื่อวันที่ 01-05-21 อ่านต่อ คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29-07-20 อ่านต่อ คลิกที่นี่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 14-07-20 อ่านต่อ คลิกที่นี่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 เมื่อวันที่ 14-07-20 อ่านต่อ คลิกที่นี่
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com