AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 169 คน, เมื่อวาน 229 คน,
สัปดาห์นี้ 1,046 คน
เดือนนี้ 3,708 คน, ปีนี้ 30,606 คน,
รวม 56,478 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน
ข้อบัญญัติ
# รายการ ไฟล์แนบ
1 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2022-06-15 15:20:02 ดาวน์โหลด
2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2022-03-22 14:53:44 ดาวน์โหลด
3 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2020-07-13 22:34:23 ดาวน์โหลด
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2020-07-13 22:31:39 ดาวน์โหลด

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com