AAC


สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 94 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 512 คน
เดือนนี้ 165 คน, ปีนี้ 21,640 คน,
รวม 92,708 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

ประกาศ

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 ประกาศหลักเกณฑ์จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการแปรสภาพหรือทำลาย เมื่อวันที่ 2022-10-18 10:47:10 ดาวน์โหลด
2 ประกาศแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 2022-10-18 10:22:11 ดาวน์โหลด
3 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง เมื่อวันที่ 2022-10-18 10:20:20 ดาวน์โหลด
4 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 2022-10-18 10:17:49 ดาวน์โหลด
5 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 2021-01-22 09:56:07 ดาวน์โหลด
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63) เมื่อวันที่ 2021-01-22 09:55:41 ดาวน์โหลด
7 ประกาศ ทต.ภูเวียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เมื่อวันที่ 2020-09-17 11:49:47 ดาวน์โหลด
8 ประกาศ ทต.ภูเวียง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2020-09-17 11:49:16 ดาวน์โหลด
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัญประจำปี 2563 และระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2020-08-26 16:25:26 ดาวน์โหลด

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com