AAC

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริตประจำปี

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งป.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) เมื่อวันที่ 2023-04-04 14:05:13 ดาวน์โหลด
2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2022-04-28 10:38:40 ดาวน์โหลด
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตาบลภูเวียง ประจาปี พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) เมื่อวันที่ 2021-05-13 15:43:31 ดาวน์โหลด
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com