AAC

จดหมายข่าว

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

โครงการสุขาภิบาลในชุมชน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง อ่านต่อ
กิจกรรม รวมพลังต่อต้านยาเสพติดไปกับเรา เทศบาลตำบลภูเวียง อ่านต่อ
คัดกรองโรคโควิด – 19 (COVID – 19) ตลาดถนนคนเดิน อ่านต่อ
รับมอบอ่างล้างมือจากศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ
Big Cleaning day สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ่านต่อ
กิจกรรมรับบริจาคขยะบุญตามโครงการจัดการขยะที่ต้นทาง อ่านต่อ
กิจกรรมการตรวจประเมินความพร้อมการรับมือโรคโควิด-19 พื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่และ อสม. สำรวตและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 1/2564 อ่านต่อ
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com