AAC
การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 115 คน, เมื่อวาน 94 คน,
สัปดาห์นี้ 766 คน
เดือนนี้ 3,712 คน, ปีนี้ 3,712 คน,
รวม 74,780 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล

หมวดหมู่ประกาศจากระบบ

# รายการ ไฟล์แนบ
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2022-04-26 16:35:00 ดาวน์โหลด
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2021-05-13 16:29:44 ดาวน์โหลด
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com