AAC

การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 112 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 530 คน
เดือนนี้ 183 คน, ปีนี้ 21,658 คน,
รวม 92,726 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

 ประวัติวามเป็นมา

เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

      เทศบาลตำบลภูเวียงเดิมคือ สุขาภิบาลบ้านเรือต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุขาภิบาลภูเวียงและได้เปลี่ยนจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลภูเวียง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบสลตำบลภูเวียงมีพื้นที่ 1.1286 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ บ้านนาก้านเหลือง หมู่ที่ 1 , บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 , บ้านดอนหัน หมู่ที่ 3 , บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ซึ่งทั้ง 4 หมู่บ้านได้แบ่งออกเป็น 6 ชุมชน มีประมาณ 1,500 กว่าครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิน 3,507 คน

ประวัติเทศบาลตำบลภูเวียง
Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com