AAC

การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 131 คน, เมื่อวาน 94 คน,
สัปดาห์นี้ 782 คน
เดือนนี้ 3,728 คน, ปีนี้ 3,728 คน,
รวม 74,796 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

 ผังโครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ได้จัดทำ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์มาแก่ผู้สนใจ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com