AAC

การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 100 คน, เมื่อวาน 71 คน,
สัปดาห์นี้ 518 คน
เดือนนี้ 171 คน, ปีนี้ 21,646 คน,
รวม 92,714 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2565 จำนวน 45196 คน

 โครงสร้างองค์กร

สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ได้จัดทำ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์มาแก่ผู้สนใจ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com