AAC

การเงิน-การคลัง

สถิติการเข้าเว็บ
วันนี้ 185 คน, เมื่อวาน 229 คน,
สัปดาห์นี้ 1,062 คน
เดือนนี้ 3,724 คน, ปีนี้ 30,622 คน,
รวม 56,494 คน
ผู้เข้าชมปีที่ผ่านมา
ปี 2564 จำนวน 21787 คน

 ผังโครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ได้จัดทำ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์มาแก่ผู้สนใจ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Copyright © 2020. All Rights Reserved.
Web Development Examples by: ssk-cmt.com
พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com
Web Development Examples by: ssk-cmt.com | พัฒนาโดย : surasak.phalee@gmail.com